Općina Biskupija, Orlić, Trg Ivana Meštrovića 2, tel/fax: 022 660 332, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
   

21. Sjednica Općinskog vijeća Općine Biskupija

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
1. POZIV - DNEVNI RED 128 KB PDF
2. AKTI 67 KB ZIP
3. ZAPISNIK 203 KB PDF

Akti:

 1. Odluka o raspoređivanju sredstava iz proračuna Općine Biskupija za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Biskupija za 2024. godinu
 2. Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika Općine Biskupija
 3. Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnološkoh eksplozija i Plana zaštite od požara općine Biskupija
 4. Zaključak o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika
 5. Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Biskupija

20. Sjednica Općinskog vijeća Općine Biskupija

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
1. POZIV - DNEVNI RED 128 KB PDF
2. AKTI 194 KB ZIP
3. ZAPISNIK 531 KB PDF

Akti:

 1. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Biskupija u 2023. godini
 2. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Biskupija za 2024.godinu s financijskim učincima za trogodišnji period
 3. Odluka o izvršenju proračuna Općine Biskupija za 2024. godinu
 4. Program građenja komunalne infrastrukture u 2024. godini
 5. Program javnih potreba u kulturi Općine Biskupija za 2024. godinu
 6. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini
 7. Program socijalne skrbi Općine Biskupija u 2024. godini
 8. Proračun Općine Biskupija za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu
 9. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Biskupija za 2024. godinu

19. Sjednica Općinskog vijeća Općine Biskupija

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
1. POZIV - DNEVNI RED 133 KB PDF
2. AKTI 150 KB ZIP
3. ZAPISNIK 205 KB PDF

Akti:  

 1. I. izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu
 2. I. izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini
 3. I. izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi Općine Biskupija za 2023. godinu
 4. I. izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini
 5. I. izmjene i dopune programa socijalne skrbi Općine Biskupija u 2023. godini
 6. Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području općine Biskupija
 7. Odluka o općinskim porezima Općine Biskupija

18. Sjednica Općinskog vijeća Općine Biskupija

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
1. POZIV - DNEVNI RED 179 KB PDF
2. AKTI 111 KB ZIP
3. ZAPISNIK 194 KB PDF

Akti:

 1. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Biskupija za period od 2024. do 2027. godine
 2. Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Biskupija za razdoblje siječanj - lipanj 2023. godine
 3. Obrazloženje uz Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Biskupija za razdoblje siječanj - lipanj 2023. godine
 4. Odluka o donošenju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Biskupija za 2024. godinu

17. Sjednica Općinskog vijeća Općine Biskupija

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
1. POZIV - DNEVNI RED 134 KB PDF
2. AKTI 83 KB ZIP
3. ZAPISNIK 207 KB PDF

Akti:

 1. Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Biskupija
 2. Odluka o pristupanju Općine Biskupija Udruzi Lokalna akcijska grupa „KRKA“
 3. Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Biskupija
 4. Odluka o sufinanciranju troškova međumjesnog prijevoza za redovne učenike srednjih škola za školsku 2023./2024.godinu
 5. Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Biskupija za 2022. godinu
 6. Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Biskupija

16. Sjednica Općinskog vijeća Općine Biskupija

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
1. POZIV - DNEVNI RED 209 KB PDF
2. AKTI 187 KB ZIP
3. ZAPISNIK 208 KB PDF

Akti:

 1. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Biskupija za 2022.
 2. Odluka o izradi Plana razvoja Općine Biskupija za razdoblje od 2021.-2027. godine
 3. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa socijalne skrbi u Općini Biskupija za 2022. godinu
 4. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u Općini Biskupija za 2022. godinu
 5. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Biskupija za 2022. godinu
 6. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture u Općini Biskupija u 2022. godini
 7. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Biskupija u 2022. godini
 8. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu općinskog načelnika za period siječanj - lipanj 2023. godine

POVEZNICE